Hukuk

HUKUK

  • Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması. Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması. Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların
    çözüme kavuşturulması. Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması. Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin bedelsiz olarak yerine getirilmesi.
  • Düzenli aidat ödemeyenler hakkında gerekli ihtarnamelerin çekilmesi,
  • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. Şahıslar hakkında noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, icra takibi yapılması, dava açılması, aidat ödemeyenler hakkında icra takibi başlatılması,
  • Personellerin iş hukuku açısından sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kurallara uymayan kat malikleri ve kiracılar hakkında kanunlar çerçevesinde gerekli ihtarların çekilmesi, 634 Sayılı Kat Maliki Kanununa göre apartman, site ve rezidansların genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanmasının , Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması vb. hizmetler
Call Now ButtonHEMEN ARA