Güvenlik

GÜVENLİK

  • Eğitimli ve profesyonel kadromuz tesisinize uygun projelendirmeyi yapmak
  • İhtiyacınıza uygun güvenlik sistemlerini kurmak yada kullanım dışı kalmış sistemleri revize etmek
  • Misafirlerin takip edilmesi ve kayıt altına alınması,
  • Plaka tanıma sistemi kurulması,
  • Personel eğitimi

Son yıllarda hırsızlık ve gasp olaylarında ciddi bir artık yaşanmaktadır. Özellikle gündüz hırsızlık yapılan ev sayısı oldukça yüksektir. bu gibi durumların yaşanmaması adına tüm apartman ve sitelerde önlemler alınmalıdır.

Bu tür olaylara karşı en etkili önlem, giriş ve çıkışların kontrol altında tutulmasıdır. Bir görevli bulunduracak büyüklükteki konut alanları için gelen tüm kişiler kayıt altına alınıp geldiği kişi ile iletişim kurularak alan içine girmelidir. Görevli bulunduracak imkanı olmayan apartmanların ise giriş kapıları sürekli kapalı tutulmalı, sesli ve görüntülü sistemlerle gelen kişiler görülerek kapı açılmalıdır.

Elektrik Güvenliği

Elektrik hayatımızda olmazsa olmaz enerji kaynağımızdır. Enerji kaynağı olmasının yanında en önemli tehlike kaynaklarından da birisidir. Bu nedenle elektrik tesisatlarında bazı önlemler mutlaka alınmış olmalıdır.
Bir konut alanı için en önemli ve gerekli önlemlerin başında kaçak akım rölesi gelir. Ana ve ara elektrik hatlarına bağlanan kaçak akım röleleri hem yangın hem de elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlar.
Elektrikle ilgili diğer önemli koruma yöntemi ise topraklama tesisatıdır. Her binada mutlaka ana hatta bağlı bir topraklama hattı olmalı ve bakır çubuklarla toprağa gömülü olmalıdır. Bu sayede çeşitli nedenlerle ortaya çıkan fazla akım toprağa iletilir.
Binalarda paratoner bulunması da yıldırımlara karşı apartmanda yaşayanların ve elektrikli cihazların korunmasını sağlar. Binaların paratonere ihtiyacı olup olmadığı mutlaka bir elektrik mühendisi tarafından hesaplanmalıdır. Çevresinde, etki alanına girebileceği bir paratoner olan binalar yıldırımlardan korunabilir ancak bulunduğu bölgede en yüksek yapıda olan binalar yıldırımların açık hedefidir. Bina sakinlerini ve özellikle çocukları elektrik tehlikelerinden korumak için, elektrik panoları ve sigorta kutuları ayrı bölmelerde ve kapakları kapalı ve kilitli olmalıdır. Bina içinde bulunan elektrik kabloları da açıkta olmamalı, kablo kanalları içinden geçmelidir.

Yürüme Alanları

Apartmanlarda, kendi evimiz haricinde en çok bulunduğumuz alanlar yürüme alanları yani apartman girişi ve merdivenlerdir. Konut alanlarındaki kazaların çoğunluğunu, yürüme alanlarında takılıp düşme olayları oluşturur. Bunun en büyük nedeni yetersiz aydınlatma ve zemindeki çıkıntılardır.

Yürüme alanlarının güvenli olabilmesi için öncelikle ne kadar kullanıldığına bakılmaksızın iyi şekilde aydınlatılmış olmalıdır.
Yürüme yollarında ve merdivenlerde, takılmaya neden olabilecek boşluklar ve yükseltiler olmamalıdır. Bu gibi bölümler, yetersiz aydınlatma ile de birleştiğinde takılıp düşmek kaçınılmaz hale gelir.
İç ve dış merdiven basamaklarının da birbiri ile orantılı ve eşit boyutlarda olması gereklidir. Asansörü olmayan binalarda basamak yüksekliği en fazla 16 cm, asansörlü binalarda ise en fazla 18 cm olmalıdır. Basamak genişliği ise en az 28 cm olmalıdır.
Yürüme alanlarındaki diğer büyük tehlike ise kayıp düşmektir. Merdiven temizliği sırasında veya karlı-yağmurlu hava koşullarında merdivenler kayganlaşır. Bu gibi durumların önüne geçmek için temizlik sırasında hızlı şekilde kurulama yapılmalı veya ıslak zemin uyarıları kullanılmalı. Dış yürüme alanları ise karda ve yağmurda kaymayacak malzemeden yapılmalı, kışın yürüme yolunda paspas bulunmalıdır.

Aydınlatma

Çalışma alanlarında olduğu kadar evlerimizde ve ortak alanlarda da hem yapılan işin güvenliği hem de psikososyal açıdan aydınlatma çok önemlidir. Yürüme alanları konusunda bahsedildiği gibi takılıp düşmelerin en büyük sebebi yetersiz aydınlatmadır. İşyerleri düşünüldüğünde 200 lüx altındaki aydınlatma değerlerinde yapılan işlerde kaza olma oranının daha yüksek olduğu ortadadır. Konut alanlarında da hem kazaları önlemek hem de psikososyal risk etkenlerini azaltmak amacıyla aydınlatma değerleri 100-200 lüx arasında olmalıdır.
Ayrıca bahçe ve park alanları gibi alanlar, güvenlik açısından geceleri mutlaka aydınlatılmış olmalıdır. Kazan, asansör ve jeneratör bölümü gibi alanlarda da yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

Acil Durumlar

Acil durumlar veya felaketlerde, olay anında yaşanan kayıplar kadar olay sonrasında organizasyon eksiklikleri nedeniyle de kayıplar yaşanır. En soğuk kanlı diyeceğimiz kişiler bile böyle anların oluşturduğu psikoloji ile hatalı davranışlarda bulunurlar. Hayatın tüm anlarında daha önceden planlanmamış her senaryo panikle sonuçlanır ancak bu senaryo bir felaket senaryosu olduğunda durum daha da vahim olur.
Apartmanlar veya siteler gibi kalabalık konut alanlarında da mutlaka acil durumlar için özel altyapı kurulmalı ve planlar yapılmalıdır.
Öncelikle konut alanını etkileyecek acil olaylar tespit edilmelidir. Bunlar başlıca yangın, deprem, sel, hırsızlık, hastalık veya kazalar gibi olaylar olabilir. Ayrıca bu olayların tüm konut alanının mı yoksa belirli alanları mı etkilediği de tespit edilmelidir.
Örneğin bir deprem olayı tüm apartmanı veya siteyi etkilerken dairelerden birinde yaşanan acil hastalık veya kaza durumu sadece o daire sakinlerini ve site yönetimini, güvenliğini etkileyecektir. Bu nedenle olayların büyüklüğüne ve etkilediği kişi sayısına uygun önlemler düşünülmelidir.
Tüm acil durumlarda kullanılabilecek uygun sayıda güvenli toplanma alanları oluşturulmalıdır. Ayrıca acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek bazı temel gıda ve barınma malzemeleri de depolanmalıdır. Acil durumlarda aydınlatma, temiz su ve ısınma büyük sorun oluşturmaktadır.
Apartman veya site giriş çıkışları, acil durumlarda insanlara zorluk çıkarmayacak şekilde olmalıdır. Örneğin ana giriş kapısı, tekerlekli sedye girecek genişlikte olmalıdır.

Call Now ButtonHEMEN ARA